2023. aasta


Ülikoolidelt kogutud andmed


Ülikoolidelt kogutud andmed


Ülikoolidelt kogutud andmed


Ülikoolidelt kogutud andmed


Ülikoolide esitatud andmed majandusaasta aruannete põhjal


Ülikoolide esitatud andmed majandusaasta aruannete põhjal

Andmed: HaridusSilm