TÖÖLAUA KASUTAMINE

  • Töölaua vasakus menüüs saab valida aastad ja ülikooli, mille kohta andmeid näidata. Valik kehtib kõikide alateemade, jooniste ja andmetabelite puhul.
  • Hiirega jooniste tulpadel liikudes ilmub nähtavale vastava tulba arvuline või protsentuaalne näitaja.
  • Joonise legendi peal klõpsates saab vastava jaotuse joonisel välja lülitada.
  • Jooniste üleval paremas nurgas kolme kriipsukesega märgi alt saab joonise pildifailina või joonise andmed Exceli failina arvutisse salvestada.
  • Andmeid on võimalik vaadata ka andmetabelina. Andmetabeli saab Exceli formaadis alla laadida. Vasakus menüüs tehtud aastate ja ülikoolide valikud kehtivad ka andmetabelite puhul.

KOGUPALK

Põhipalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aata jooksul selle töölepingu raames välja makstud põhipalkade summa (ilma puhkusetasudeta).

Muutuvpalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul selle töölepingu raames välja makstud muutuvpalga summa. Muutuvpalgana käsitletakse lisatasusid, preemiaid, tulemustasusid ja seadusest tulenevaid lisatasusid (ületunnitöö, töö riigipühal, töö öösel).

MUUD TASUD

Muud tasud: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul välja makstud tasud, mida ei kajastata põhipalga ega muutuvpalga all. Muude tasude hulka kuuluvad teenuse osutamise lepingute alusel makstud tasud, puhkusetasud, hüvitised, stipendiumid, patendid, autoritasud jms. Puhkusetasude ja hüvitiste juures esitatakse ainult 31. detsembri seisuga aktiivse töölepingu raames välja makstud tasusid.

MÄRKUS 2019. AASTA KOHTA

TalTech: Kaasatud ja sihtrahastusega professorid ning tenuuriprofessorid on liigitatud professorite hulka; nooremlektorid on liigitatud assistentide hulka. Seetõttu on TalTechi assistentide ja professorite algandmetega tehtud agregeerimisi.
EMTA: Assistendid on liigitatud õpetajate hulka. Dotsentide hulgas on ka EMTA vanemlektorid.