TÖÖLAUA KASUTAMINE

  • Töölaua vasakus menüüs saab valida aastad ja ülikooli, mille kohta andmeid näidata. Valik kehtib kõikide alateemade, jooniste ja andmetabelite puhul.
  • Hiirega jooniste tulpadel liikudes ilmub nähtavale vastava tulba arvuline või protsentuaalne näitaja.
  • Joonise legendi peal klõpsates saab vastava jaotuse joonisel välja lülitada.
  • Jooniste üleval paremas nurgas kolme kriipsukesega märgi alt saab joonise pildifailina või joonise andmed Exceli failina arvutisse salvestada.
  • Andmeid on võimalik vaadata ka andmetabelina. Andmetabeli saab Exceli formaadis alla laadida. Vasakus menüüs tehtud aastate ja ülikoolide valikud kehtivad ka andmetabelite puhul.

KÕRGKOOLIDE ÜHINEMISED

  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž ühines Tallinna Tehnikaülikooliga 1. augustil 2017 (ühinemise andmed kajastuvad 2017. aasta andmetes)
  • Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium ühinesid Tartu Ülikooliga 1. jaanuaril 2018 (ühinemise andmed kajastuvad 2018. aasta andmetes)

MÄRKUSED 2019. AASTA KOHTA

  • TalTech: Kaasatud ja sihtrahastusega professorid ning tenuuriprofessorid on liigitatud professorite hulka; nooremlektorid on liigitatud assistentide hulka. Seetõttu on TalTechi assistentide ja professorite algandmetega tehtud agregeerimisi.
  • EMTA: Assistendid on liigitatud õpetajate hulka. Dotsentide hulgas on ka EMTA vanemlektorid.