KOGUPALK

Põhipalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aata jooksul selle töölepingu raames välja makstud põhipalkade summa (ilma puhkusetasudeta).

Muutuvpalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul selle töölepingu raames välja makstud muutuvpalga summa. Muutuvpalgana käsitletakse lisatasusid, preemiaid, tulemustasusid ja seadusest tulenevaid lisatasusid (ületunnitöö, töö riigipühal, töö öösel).

MUUD TASUD

Muud tasud: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul välja makstud tasud, mida ei kajastata põhipalga ega muutuvpalga all. Muude tasude hulka kuuluvad teenuse osutamise lepingute alusel makstud tasud, puhkusetasud, hüvitised, stipendiumid, patendid, autoritasud jms. Puhkusetasude ja hüvitiste juures esitatakse ainult 31. detsembri seisuga aktiivse töölepingu raames välja makstud tasusid.